Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Made in USA

Και όμως ο τύπος στα δεξιά είναι υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ...